HS Bassebeek

geenles
12 november 2023
Geen Les
12 november 2023
Geen les

Door de plaatsing van de fiets- en voetgangersbrug over de watersportbaan en de bijkomende verkeers- en parkeerhinder zal er uitzonderlijk geen les zijn op zondag 12 november.